Grundejerforeningen Møllemosen

Velkommen til Grundejerforeningen Møllemosen. På denne hjemmeside kan du finde informationer om grunderejerforeningen, området og relevante nyheder for medlemmer af grundejerforeningen.

Grundejerforeningen Møllemosen omfatter parcellerne på Møllemosen, Møllestykket og den nyere del af Bakketoften, ialt 136 parceller.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle de fællesanliggender, der omhandles i Lokalplan 009 fra oktober 1979. Lokalplan og foreningens vedtægter kan findes via denne hjemmeside.