Fjernvarme 2026 - 2030

Fjernvarme

Ballerup kommune har i efteråret 2022 holdt informationsmøder om den kommende udbygning af fjernvarmen i Ballerup kommune og herunder i Måløv og i vores boligområde.

 

Møderne havde 3 hovedindlæg (fra mødet 25. oktober):

 

1. Ballerup kommune om den overordnede varmeplanlægning, proces og tidsplan for fjernvarmen

 

Slides fra Ballerup Kommune

 

Mere info fra kommunen om fjernvarme: https://ballerup.dk/fjernvarme

 

2. Vestforbrænding om virksomheden og varmeforsyning, overordnet udrulningsplan, udbud af anlægsarbejder og tidsplan samt om tilmeldning til fjernvarme, model for tilslutning (A: med en fuld pakke inklusiv stikledning eller B: blot stikledningen) og mulighed for genbrug af afinstallerede gasfyr til erstatning af udtjente gasfyr i overgangsperioden indtil fjernvarmen er fremme på parcellen

 

Slides fra Vestforbrænding

 

Mere info fra Vestforbrænding om fjernvarme: https://ballerup.dk/fjernvarme

 

3. Energistyrelsen (Spar Energi) om sparetips, prisberegner på efterisolering og skift af opvarmningsform

 

Slides fra Energistyrelsen (SparEnergi)

 

Mere info fra Energistyrelsen om spar energi: https://sparenergi.dk/?gclid=Cj0KCQjwkt6aBhDKARIsAAyeLJ21YX0BkDHo6MQjLRIZPvKNiKCEeGidFhm92Bd6cVxWtYXm0XaIUmwaAtGoEALw_wcB

 

Der er to etaper for udrulning af fjernvarmen:

1: 2023-2027

2: 2026-2030

Vores boligområde hører til etape 2.

 

Man vil forsøge at gennemføre fjernvarmen hurtigere, men der er også tale om knappe ressourcer (anlægsentreprenører, VVS'er med videre).

 

Information fra kommunen og Vestforbrænding

Kommunen sender brev til alle i december måned - og herefter sender Vestforbrænding et brev om man er interesseret i at tilslutte sig fjernvarmen. Der skal være 50% tilslutning før der etableres fjernvarme i et område. Muligt tilskud til varmepumper (luft-til-vand) stopper, når et område er medtaget i en godkendt varmeplan.

 

Konkret aftale om fjernvarmetilslutning

Et år før installation af fjernvarmen bliver der lavet en konkret aftale om fjernvarmetilslutningen med den enkelte parcel og om placering af rør inde og ude. Op til 20 m stikledning er indeholdt i standardprisen. Det vil koste ekstra, hvis gasfyret "står inde midt i huset". Den fulde model (A) er til og med fjernvarmeunit og nedtagning af gasfyr. Prisoplæg kan ses i slides fra Vestforbrænding.

 

Det skal man også tænke på

Man skal selv afmelde gasinstallationen til Evida (gasdistributionsselskabet), og Evida er ansvarlig for at nedtage gasmåler, udvendigt gasskab og afpropning af stikledningen. Der er pt. tilskud til denne nedtagning. Det bemærkes at fjernelse af øvrige gasrør, aftræksrør og reparation af tag er for egen regning.

 

Det oplyses at fjernvarmevandet er 80 grader varmt. Man skal være opmærksom på at en-strengede varmeanlæg i huset eventuelt ikke vil køle vandet helt så optimalt af. Dermed kan varmeforbruget blive forøget, og det kan eventuelt også komme på tale med en eksta tarif for at motivere til en bedre udnyttelse af varmen.

 

Opfølgning på generalforsamlingen

Der er lang tid til at fjernvarmen bliver en realitet i vores område, og dermed er der god tid til at få flere informationer frem og hvilke overvejelser, man kan gøre sig i denne forbindelse, herunder også om prisernes udvikling på gas og strøm, erfaringer og forhold vedrørende fjernvarmeinstallationen fra tilsluttede parceller i etape 1, og måske for nogles vedkommende også overvejelser om alternative muligheder for opvarmning af huset.

 

Bestyrelsen vil tage disse forhold op på de kommende generalforsamlinger.

 

(04-11-2022)