Fastelavn 2012

Bestyrelsen havde igen i år valgt, at invitere og arrangere Fastelavn til trods for, at fastelavnsarrangementet måtte aflyses i 2011 pga. for få tilmeldte.

 

Dette skulle vise sig at være en rigtig beslutning, da der var ca. 25 børn og ca. 25 voksne der mødte op på dagen, for at slå katten af tønden. Arrangementet inkluderede slikposer, fastelavn boller, kaffe, varm kakao, saftevand og for de voksne en lille en til halsen.

 

Der var præmie til pigen og drengen med bedste udklædning og selvfølgelig krone til henholdsvis Kattekongen og Kattedronningen.  Alt i alt et arrangement med flot tilslutning og super velarrangeret.

 

Tak til Jakob Bengtson for et flot arrangement og tak til familien Mørkenborg for endnu en gang at stille deres carport til rådighed.