Telt

Grundejerforeningen råder over et stort telt, som kan benyttes til vejfester. Teltet kan også lejes af de enkelte medlemmer for 400 kr (eksklusiv gas).

 

Teltet blev indkøbt i 2008, er af god kvalitet og fylder ca 6 x 10 meter. Det er opbygget af en solid rørkonstruktion. Taget og bundrammen samles på jorden og spændes sammen, hvorefter teltdugen til taget lægges på. Herefter rejses teltet først i den ene side og dernæst i den anden side, idet der skal være en person ved hver stolpe til at løfte taget (6 personer i alt for en side) og stolperne fastgøres herefter til taget og ned i bunden. Teltsiderne knappes på og bændler bindes.

 

Til teltet hører et musikanlæg og to gasvarmeovne. Er gasflasken blevet tom, må man selv købe en bytter.

 

Telt, gasvarmeovne og musikanlæg opbevares hos medlemmer af grundejerforeningen og skal hentes der. Stænger og teltdug ligger på en trailer.

 

Teltet skal være tørt, når det pakkes sammen igen.

 

Teltets tilstand bliver sædvanligvis vurderet én gang om året ifm afholdelse af en vejfest eller et privat arrangement. Teltet bliver ikke løbende tjekket af bestyrelsen efter endt brug i løbet af året eller før en ny udlåning/udlejning finder sted. Når man låner/lejer teltet, kan vi således ikke sige noget om eventuel forringelse af teltets tilstand og udseende. Skulle der problemer med teltets tilstand, betaler man naturligvis ikke nogen leje for teltet. 

 

Forespørgsel om leje af teltet kan sendes til formanden (Formanden@moellemosen.dk).

 

Teltet er reserveret følgende dage i 2023:

 

- 4/5 til 8/5

 

 

 

Redigeret 04-05-2023