Telt

Grundejerforeningen råder over et stort, men efterhånden gammelt telt, som blev anskaffet tilbage i 2008. Teltet er blevet benyttet til vejfester og er også gennem årene udlånt til medlemmer til private arrangementer for et mindre gebyr.

 

Begrænset brug af teltet

Bestyrelsen besluttede i efteråret 2023 at tage teltet ud af låne/lejeordningen til private arrangementer, så der ikke kunne opstå kedelige situationer, hvor teltet ikke ville kunne leve op til at være den forventede gode ramme om et festligt familiearrangement.

 

Denne beslutning blev stadfæstet på generalforsamlingen 2024 med godkendelse af formandens beretning, hvorunder teltets tilstand og situation blev omtalt. 

 

Eventuelt nyt telt bestyret af teltlaug

Under beretningen blev tillige fremført at bestyrelsen ville stille sig positivt i forhold til at anskaffe et nyt telt, som bringes i forslag fra medlemmer - i givet fald til behandling på en efterfølgende generalforsamling med et konkret forslag og beløbsramme - men under den forudsætning at der samtidigt nedsættes et teltlaug, som organiserer indkøb, forsvarlig opbevaring af teltet (indendørs, opvarmet), foretager eftersyn af teltets tilstand i forbindelse med brug, forestår udlån/leje af teltet og vedligehold/reparationer af teltet indenfor aftalt budget med bestyrelsen.

 

Information om det nuværende gamle telt

Som nævnt lånes teltet generelt ikke længere ud til privat brug. Omvendt vil vi ikke forhindre brug af teltet, hvis man vil låne teltet på disse vilkår om ukendt tilstand og udseende, eventuelle fejl og mangler ved teltet og teltets generelle præg af "alderdom".

 

Teltet fylder ca 6 x 10 meter. Det er opbygget af en solid rørkonstruktion. Taget og bundrammen samles på jorden og spændes sammen, hvorefter teltdugen til taget lægges på. Herefter rejses teltet først i den ene side og dernæst i den anden side, idet der skal være en person ved hver stolpe til at løfte taget (6 personer i alt for en side) og stolperne fastgøres herefter til taget og ned i bunden. Teltsiderne knappes på og bændler bindes.

 

Til teltet hører et musikanlæg og to gasvarmeovne. Er gasflasken blevet tom, må man selv købe en bytter.

 

Telt, gasvarmeovne og musikanlæg opbevares hos medlemmer af grundejerforeningen og skal hentes der. Stænger og teltdug ligger på en trailer.

 

Teltet skal være tørt, når det pakkes sammen igen.

 

Forespørgsel om leje af teltet kan sendes til formanden (Formanden@moellemosen.dk).

 

Teltet er reserveret følgende dage i 2024:

 

- 21/6 til 23/6

 

 

 

(Redigeret 20-04-2024)