Naturpleje

Naturpleje af græsarealerne og Møllemosen

 

Græsarealer
Græsset slås to gange om året. En slåning om forsommeren lige før eller lige efter Sankt Hans afhængig af vejret. I efteråret sker der en afpudsning.

 

Trampestier slås 6 gange om året, dvs. i løbet af vækstsæsonen.

 

Møllemosen
Sidst på året 2016 og i begyndelsen af 2017 er der blevet fældet træer og buske samt ryddet op i underskoven. Formålet har været at skabe dybde i udsigten og indkig til vandet.

 

Der er desuden ryddet et bredt bælte ved mosens vestside. Dette område er planlagt til et mosaiklandskab forstået sådan, at områder med henholdsvis sump, opvokset pil og vandfyldte grøfter tilsammen skal danne en mosaik af forskellige naturområder. Hvordan det skal udvikle sig afventer, indtil der er et billede af, hvad der kommer op hvor.

 

Der er ryddet en sti langs sydsiden af Møllemosen fra broen og hen mod det ryddede areal. Stierne bliver set an, hvad angår brug, før den videre drift af dem bliver besluttet. Nogle steder kan stierne for eksempel blive for våde, og så vil man naturligt søge højere op i skoven.

 

I det sydvestlige hjørne er der anlagt en grussti, som fører hen til broen over Værebro å.

 

Stien langs Værebro Å på nordsiden af Møllemosen kan af og til blive oversvømmet af vand fra mosen eller åen. Kommunens vandløbsmyndighed ser for tiden på på de hydrologiske konsekvenser for Møllemosen og åen efter udskiftningen af stemmeværket i 2016. Stemmeværket styrer afvanding af Møllemosen i forholdet til Værebro Å. Når forholdene er afklaret, kan man gå videre med eventuelle foranstaltninger til forbedringer af stien.

 

Bestyrelsen er i kontakt med kommunens repræsentanter fra Natur & Miljø vedrørende naturplejen og ideer til forbedringer af forholdene. Generelt er de grønne områder vigtige for kommunen.

 

Møllemosen og plejeplanen

På generalforsamlingen 2018 gennemgik geograf Thomas Christensen fra Ballerup kommune plejeplanen for Møllemosen og ideen om etablering af et moselaug til at støtte op omkring mosen, oprydningen og biodiversiten i mosen. Oplægget kan læses her

 

 

Opdateret 18-04-2018