Fællesområderne

Her er lidt baggrundshistorie for fællesområderne og de tanker, der har været for udvikling af fællesområderne tilbage i begyndelsen af 00’erne fra den daværende bestyrelse.

 

Grundejerforeningen deltog i år 2000 i en konkurrence om udvikling af vores boligområde, udskrevet af Ballerup Kommune. Grundejerforeningen vandt førstepræmien på 16.000 kroner.

 

I konkurrencen blev 5 delpunkter beskrevet, nemlig fælleshus, trafiksikring, genetablering af stier, bålplads og boldbane.

 

Forudsætningen for projekternes gennemførelse var, at udformningen og placeringen var nøje fastlagt, at finansieringen og driften var klarlagt, samt at hele projektet havde beboernes og myndighederne godkendelse.

 

Bestyrelsen fandt det afgørende, at beboerne blev involveret, herunder grundet at professionel rådgivning ville være nødvendig. Bestyrelsen iværksatte derfor i foråret 2002 en medlemsundersøgelse.

 

Svarprocenten blev desværre kun på 34. Det kan derfor diskuteres, om nedenstående kommentering af nogle af forholdene er repræsentativ, Men et fingerpeg om stemninger og holdninger i vores område kan det dog være.

 

Fælleshus
Etablering af et fælleshus var der ikke opbakning til. Kun 41 % stemte ja forslaget. Argumenter som fx at andre foreninger havde dårlige erfaringer med fælleshuse, at det var en skør ide, som kun ville føre til omkostninger blev nævnt. Men der var også mange positive argumenter, som fx værelser til besøgende gæster, afholdelse af fester, udlejning, gymnastik, fællesspisning samt forfatter- og litteraturaftener.

Der blev også spurgt om interesse for anvendelsen af evt. fælleshus og – arealer til fx ungdomsklub, cafe, legeplads mm. Men overalt var der overvægt af nejsigere.

 

Stilleveje
Spørgsmålet om etablering af stillevej var positiv. Hele 57 % stemte for.

 

Boldbaner og legeplads
Til forslaget om at etablere boldbaner og legeplads var der kun tilslutning fra 35 %, henholdsvis 39 %.