Bestyrelsen

Bestyrelsen holder normalt 4 bestyrelsesmøder årligt, hvor status for igangværende initiativer tages op, hvor nye initiativer og holdninger til foreliggende problemstillinger drøftes og hvor økonomiske forhold og eventuelle formelle henvendelser til grundejerforeningen gennemgås.

 

Har du interesse i at være med i bestyrelsen eller det løbende arbejde, så kontakt formanden eller et medlem af bestyrelsen.

 

På generalforsamlingen i april 2017 fik vi ikke valgt suppleanter til bestyrelsen. Der er 2 ledige pladser. Kontakt endelig formanden, hvis du har lyst til at være med til at varetage grundejerforeningens interesser og opgaver.  

 

Formanden kan kontaktes via mail: formanden@moellemosen.dk

 

Det løbende arbejder omfatter

  • Særlige henvendelser til grundejerforeningen
  • Økonomi (betalinger, kontingenter, bank, Nets mm)
  • Hjemmeside (ny hjemmeside, opdateringer og indhold)
  • Facebook (formidling af løbende information og nyheder)
  • Arrangementer (primært Fastelavn)
  • Veje, stier og vejbelysning (kontakt til kommune mm)
  • Fællesarealer (Bjørnebande og kontakt til kommune mm)
  • YouSee Kabel TV (tilbud og abonnementsforhold)
  • Oversigt over ejendomme til salg
  • Velkomst til nye grundejere
Navn Adresse Post
Lars Engsbro MM31 Formand
Frede Kjær MS16 Best.medlem
Hanne Gleitze MM91 Kasserer
Trine Baunsgaard MM59 Best.medlem
Rasmus Bach MM40 Best.medlem
Preben Bertelsen MM87 Best.medlem
Richardt Lisbygd MM83

Best.medlem

Magnus Baumgarten MM63

Suppleant

 

(redigeret 16-11-2019)