Bestyrelsen

Bestyrelsen holder normalt 4 bestyrelsesmøder årligt, hvor status for igangværende initiativer tages op, hvor nye initiativer og holdninger til foreliggende problemstillinger drøftes og hvor økonomiske forhold og eventuelle formelle henvendelser til grundejerforeningen gennemgås. Grundet Corona har vi på det seneste også anvendt telefonmøder til hurtige drøftelser mm.

 

Har du interesse i at være med i bestyrelsen eller det løbende arbejde, så kontakt formanden eller et medlem af bestyrelsen. Du vil være meget velkommen.

  

Formanden kan kontaktes via mail: formanden@moellemosen.dk

 

Det løbende arbejder omfatter

 • Særlige henvendelser til grundejerforeningen
 • Økonomi (betalinger, kontingenter, bank, Nets mm)
 • Vedligeholde mailadresser på foreningens medlemmer
 • Udsende indbydelser og information på mail til medlemmerne
 • Hjemmeside (nyheder, opdateringer og indhold)
 • Facebook (formidling af løbende information og daglige nyheder)
 • Arrangementer (primært Fastelavn)
 • Trafik, veje, stier og vejbelysning (kontakt til kommune mm)
 • Fællesarealer (Bjørnebande og kontakt til kommune mm)
 • Oversigt over ejendomme til salg
 • Velkomst til nye grundejere

 

Navn Adresse Post
Søren Poulsen MM 143 Formand
Frede Kjær MS 16 Best.medlem
Lars Engsbro MM 31 Best.medlem
Rasmus Bach MM 40 Best.medlem
Preben Bertelsen MM 87 Kasserer
Richardt Lisbygd MM 83 Best.medlem
Magnus Baumgarten MM 63 Best.medlem
Morten Broustbo MM 21 Suppleant
Janus Kaufmann MM 129 Suppleant

 

 

(redigeret 04-05-2023)