Bestyrelsen

Bestyrelsen holder normalt 3-4 bestyrelsesmøder årligt, hvor status for igangværende initiativer tages op, hvor nye initiativer og holdninger til foreliggende problemstillinger drøftes og hvor økonomiske forhold og eventuelle formelle henvendelser til grundejerforeningen gennemgås.

 

Har du interesse i at være med i bestyrelsen eller det løbende arbejde, så kontakt formanden eller et medlem af bestyrelsen. Du vil være meget velkommen.

  

Formanden kan kontaktes via mail: formanden@moellemosen.dk

 

Det løbende arbejder omfatter

 • Særlige henvendelser til grundejerforeningen
 • Økonomi (betalinger, kontingenter, bank, Nets mm)
 • Vedligeholde mailadresser på foreningens medlemmer
 • Udsende indbydelser og information på mail til medlemmerne
 • Hjemmeside (nyheder, opdateringer og indhold)
 • Facebook (formidling af løbende information og daglige nyheder)
 • Arrangementer (primært Fastelavn)
 • Trafik, veje, stier og vejbelysning (kontakt til kommune mm)
 • Fællesarealer (Bjørnebande og kontakt til kommune mm)
 • Oversigt over ejendomme til salg
 • Velkomst til nye grundejere

 

Navn Adresse Post
Daniel Fairchild Haaland MM 107 Formand
Preben Bertelsen MM 87 Kasserer
Stine Keinicke MM 25 Bestyr.medl.
Rasmus Bach MM 40 Bestyr.medl.
Richardt Lisbygd MM 83 Bestyr.medl.
Janus Kaufmann MM 129 Bestyr.medl.
Søren Poulsen MM 143 Suppleant
Morten Broustbo MM 21 Suppleant
Frede Kjær MS 16 Suppleant
Lars Engsbro MM 31 Suppleant

 

 

(redigeret 20-04-2024)