Bestyrelsen

Bestyrelsen holder normalt 4 bestyrelsesmøder årligt, hvor status for igangværende initiativer tages op, hvor nye initiativer og holdninger til foreliggende problemstillinger drøftes og hvor økonomiske forhold og eventuelle formelle henvendelser til grundejerforeningen gennemgås. Grundet Corona har vi på det seneste også anvendt telefonmøder til hurtige drøftelser mm.

 

Har du interesse i at være med i bestyrelsen eller det løbende arbejde, så kontakt formanden eller et medlem af bestyrelsen. Du vil være meget velkommen.

  

Formanden kan kontaktes via mail: formanden@moellemosen.dk

 

Det løbende arbejder omfatter

  • Særlige henvendelser til grundejerforeningen
  • Økonomi (betalinger, kontingenter, bank, Nets mm)
  • Hjemmeside (opdateringer og indhold)
  • Facebook (formidling af løbende information og daglige nyheder)
  • Arrangementer (primært Fastelavn)
  • Veje, stier og vejbelysning (kontakt til kommune mm)
  • Fællesarealer (Bjørnebande og kontakt til kommune mm)
  • YouSee Kabel TV (YouSee-aftale, opsigelser af TV-signal)
  • Oversigt over ejendomme til salg
  • Velkomst til nye grundejere
Navn Adresse Post
Lars Engsbro MM31 Formand
Frede Kjær MS16 Best.medlem
Trine Baunsgaard MM59 Best.medlem
Rasmus Bach MM40 Best.medlem
Preben Bertelsen MM87 Kasserer
Richardt Lisbygd MM83 Best.medlem
Magnus Baumgarten MM63

Best.medlem

Ann-Sofie Henriksen MM77

Suppleant

 

(redigeret 02-10-2020)