Wednesday, April 18, 2018

Referat af Generalforsamlingen 12. april 2018 er omdelt

Formanden bød velkommen til de ca 25 fremmødte medlemmer og præsenterede bestyrelsen. Som punkt 1 på dagsordenen blev Jan Magleby foreslået og valgt som dirigent, og Richardt Lisbygd blev valgt som referent. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gik derefter videre med dagsordenen. Formanden gjorde herefter opmærksom på, at der ville blive byttet rundt på punkt 2) og 3) af hensyn til vores gæst, Thomas Christensen, geograf fra Center for By, Erhverv og Miljø, Ballerup kommune. Punkt 3) Frede startede med en billedpræsentation af området omkring Møllemosen, hvor især problemerne med vand og vandmængden i Værebro Å blev synliggjort. Herefter fortalte Thomas Christensen lidt mere om Møllemosen og plejeplanen for mosen, afvandingen og den nye oprydning i mosen og skoven. Han gjorde opmærksom på, at kommunen er bevidst omkring problemerne, og der f.eks. er snak om muligheden for at hæve nogle af stierne for at forhindre oversvømmelser. Thomas fortalte også om muligheden for oprettelsen af et moselaug, hvor opgaverne eksempelvis kunne være nedskæring af pil eller nedskæring af invasive arter som f. eks. pileurt og kæmpe bjørneklo. Typisk vil der være tale om 1-2 arbejdsdage om året, hvor Ballerup Kommune stiller værktøjer til rådighed og efterfølgende byder på pizza og øl. Læse mere her på hjemmesiden under Naturpleje samt under Referater og økonomi ..............

Monday, March 26, 2018

Generalforsamling 12. april 2018 - Dagsorden

Vi har omdelt indkaldelsen til vores generalforsamling 12. april, kl. 19.30 i Måløv Kulturhus, lokale Loftet. I år har vi medtaget nogle temaer til nærmere debat under punkt 3: Er aktivitetsniveauet passende - og hjælp til bestyrelsesarbejdet; tilgængelighed af hjertestartere i området; direkte betaling til YouSee vil blive en mulighed fra næste år; moselaug - er der interesse for det - med indlæg af Thomas Christensen fra Ballerup kommune. Læs mere i den omdelte indkaldelse. Dagsordenen er: (1) Valg af dirigent og referent. (2) Bestyrelsens beretning. Generelt fra året, arrangementer, telt, rabatter i YouSee-aftalen, brug af hjemmeside og Facebook mm v/Formanden. Fællesarealer, mosen og nogle observationer til forbedringer v/Frede. (3) Debatemner, herunder indlæg fra Ballerup kommune ved Thomas Christensen om pleje af Møllemosen og mulig oprettelse af et moselaug. (4) Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2017. Regnskab for 2017 er omdelt sammen med indkaldelsen. (5) Fastlæggelse af kontingent for 2018 samt fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018. Bestyrelsen indstiller at kontingentet forhøjes med kr 50,- pr. parcel pr. år. Stigningen skyldes en forøget betaling til YouSee for grundpakken. Bestyrelsens forslag til budget 2018 er vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen. (6) Indkomne forslag. (6.1) Opsætning af et ekstra Nabohjælpsskilt på Møllemosen ved 3. stikvej. (6.2) Forholdsregler mod omstrejfende katte i haverne. (7) Valg af bestyrelsesmedlemmer (se venligst den omdelte indkaldelse). (8) Eventuelt.

Monday, January 1, 2018

Godt Nytår - og Nyt fra YouSee

NYT fra YouSee. YouSee meddeler at de i starten af det nye år går i gang med en omlægning af TV-kanalerne. Det sker i etaper rundt i landet i perioden fra tirsdag 9. januar til torsdag 8. februar 2018. I vores område skulle det ske 16. januar (dato kan ses på www.yousee.dk under kundeservice, driftsinformation, TV, fremtidige). Med kanalomlægningen får man Comedy Central i grundpakken, mellem- eller lille tillægspakke. Medlemmer med fuldpakke eller en tillægspakke vil få Nick Jr. som den ny kanal. Samme dag ændres lidt på kanalrækkefølgen. Der kan forekomme korte afbrydelser af tv-signalet mellem kl. 01.00 om natten og kl. 10.00 om morgenen. På www.yousee.dk/kanalplads kan man finde hjælpevideoer, der forklarer, hvordan man genindlæser tv-kanalerne. På nogle tv’er vil kan være nødvendigt at genindlæse kanalerne, før den nye tv-kanal og kanalrækkefølge kommer frem. Med ny TV-boks: Den nye kanal bliver automatisk placeret bagerst i rækken af de kanaler, som man allerede har adgang til. Den nye kanal bliver tilgængelig, når kanal-omlægningen sker i vores område. Ændret rækkefølge for de enkelte kanaler sker dog først om natten mellem 7. og 8. februar 2018. Har man selv oprettet sin egen Favoritliste, kan man placere den nye kanal dér, hvor man ønsker det. Samsung YouSee Plus TV-boks: Kanalrækkefølgen ændres samme dag man får den nye kanal. Det sker automatisk, men man skal eventuelt genstarte YouSee Plus-boksen for at indlæse den nye kanalrækkefølge. Har man en Favoritliste, kan man tilføje den nye kanal.