Bål i haven

Kan man have bål i haven? Jo, det kan man godt, men det er kun tilladt at tænde bål mv. til rekreative formål, som eksempelvis madlavning og lejrbål, når vejledning fra Beredskab Øst om Afbrænding, brug af grill, ukrudtsbrændere mv. samtidig overholdes.

Man må ikke brænde haveaffald af!

 

Tag hensyn til naboerne

Afbrænding af bål må ikke ved røg eller på anden måde være til væsentlig ulempe for omgivelserne. Afbrænd kun rent, tørt træ, kul m.v.

 

Afstande til huse (med fast tag)

Ved diameter af bålet på op til 80 cm skal der holdes en forsvarlig afstand til huset. Ved større bål end dette kræves der en betydelig afstand til huset, som yderligere fordobles ved jævn og frisk vind. Ved hård vindhastighed (mere end 10,8 m/s) er det ikke tilladt at tænde bål i haven.

 

Vejledning fra Beredskab Øst

Læs mere om blandt andet afstande mm i vejledningen fra Beredskab Øst her.