YouSee kabel TV (Ophørt 30.06.2021)

Grundejerforeningen har indtil udgangen af juni måned 2021 haft en aftale med YouSee om levering af grundpakken til alle grundejere, som er medlem af Grundejerforeningen Møllemosen, til en dengang samlet fordelagtig pris. Denne omkostning indgik i grundejerforeningens budget og blev dækket af det årlige kontingent til grundejerforeningen.

 

Der var mulighed for at opsige grundpakken ved henvendelse til grundejerforeningen, hvilket flere har benyttet sig af i løbet af især 2020 og første halvår 2021. De parceller, som har opsagt grundpakken, har haft et reduceret kontingent svarende til budget for grundejerforeningens egne aktiviteter. 

 

YouSee har opsagt denne aftale med virkning fra 30-06-2021

Bestyrelsen har i denne anledning informeret alle medlemmer om alternativer til grundpakken, hvordan man opsiger grundpakken og om de nye priser ved en fornyelse af den fælles aftale.

 

Bestyrelsen har foreslået at vi ikke fornyer en fælles aftale med YouSee grundet den fremtidige beskedne rabat og har marts 2021 iværksat en afstemning blandt alle medlemmer med angivelse af fordele og ulemper ved forslaget. Der var stor tilslutning til afstemningen og en stor opbakning til bestyrelsens forslag.

 

Grundejerforeningen har derfor fra og med juli 2021 ingen aftale med YouSee om kabelTV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Opdateret 03-02-2022)